Hvem er vi

Veerst-Bække Børnehave er en kommunal daginstitution med børnehave og vuggestue. 

Børnehaven har til huse på to matrikler: Møllebo, Møllevænget 3, som er normeret til 16 vuggestuebørn og ca. 45 børnehavebørn og Bulderbo, Teglgårdsvej 19 b, som er normeret til ca. 32 børnehavebørn.

Husene ligger i gå-afstand fra hinanden og er beliggende i Bække, et lille bysamfund med ca. 1100 indbyggere. Begge huse er beliggende tæt på Bække skole og Hallen, som vi har mulighed for at benytte. Vi bruger nærområdet og benytter os også af "gratisbussen" når der er mulighed for det.

I begge huse lægges der op til fordybelse i større og mindre grupper. Legepladsen byder begge på masser af muligheder med mange kroge, sandkasser, bålplads, legeredskaber til motorisk udfoldelse, buskads til gemmeleg osv. På legepladsen er der mulighed for at søge skygge, så vi kan tilgodese behovet for at søge væk, når solen bager.

Vi har adgang til skov, hvor naturen udforskes og hvor vegetationen, vejr og vind giver erfaringer med årstidernes skifte. Vi har en hytte i skoven.

I sensommeren - året før børnene starter i førskole - tager vi på hyttetur med overnatning. Her lægges der op til at de kommende skolebørn, får mulighed for at etablere venskaber på tværs af husene. Efterfølgende mødes de en gang ugentlig i "Stjernegruppen" til fælles aktiviteter indtil førskolestart d. 1. april.

Samtlige børn i Veerst-Bække Børnehave har en kontaktpædagog, som har den overordnede kontakt med forældrene og afholder årlige forældresamtaler.